Vad är en kortterminal?
Med en kortterminal kan du ta emot transaktioner i din butik med kontokort, betalkort, Samsung Pay, Apple Pay, Android Pay eller andra kompatibla betalmedel. Det finns många olika typer av kortterminaler men det kan finnas stora skillnad mellan deras funktionalitet.

Hur stor andel av betalningarna sker via kortterminaler idag?
Större delen av betalningar i butik sker idag via kortterminaler. För att inte tappa kunder eller försäljning rekommenderar vi att alla butiker har minst en kortterminal.

Mobil eller Stationär kortterminal?
En mobil kortterminal kan du bära med dig och används t.ex. i en restaurang och kan bäras fram direkt till bordet där kunden betalar. Kortterminalen har alltså ingen fast anslutning och kan flyttas runt som du önskar. Väljer du en kortterminal med WiFi kan denna användas så länge den har anslutning mot det trådlösa nätverket. Väljer du istället en som går via mobilnätet på GSM/3G/4G så kan du använda terminalen överallt där det finns tillgång till mobilnätet vilket är större delen av Sverige.

En stationär betalterminal är oftast billigare då den inte behöver innehålla batteri, hårdvara för WiFi/3G och annan utrustning som en mobil kortterminal ofta har. En stor fördel med stationära terminaler är även att dessa oftast kan integreras med ditt kassasystem och på så sätt behöver du aldrig som kassör slå på kortterminalen utan det är endast kunden som använder denna föra att slutföra betalningen med kort.

Hur mycket kostar en kortterminal?
Ett generellt pris på kortterminaler är svårt att fastslå. Största kostnaden för en butik brukar ligga i avgifter för korttransaktioner; ofta kan din leverantör hjälpa till att sänka dessa kostnader om du byter inlösenavtal.

För kortterminalen är det vanligaste är att du betalar en fast månadskostnad där någon form av driftgaranti på kortterminalen ingår och du får en utbytesterminal vid problem. Priset på en kortterminal varierar på vilken modell och vilka funktioner denna ska ha. 

Innan anskaffning bör du punkta ner vilka krav du har och höra av dig till en eller flera leverantörer.